Maisema - Landscape

Thursday, January 26, 2006Tässä on hyvä esimerkki sinisestä hetkestä lumisessa tilanteessa, jolloin aurinko on vähän horisontin alapuolella ja taivas tyystin selkeä (vertaa 26.12. otetun kuvan pilvisen sään siniseen hetkeen auringonlaskun jälkeen). Tässä vaiheessa edellisessä kuvassa vallinnut ankara pakkanen oli kuitenkin väistynyt selvästi leudomman sään tieltä; lämpötila kohosi 23. tammikuuta jopa -24,1 asteesta -1,4 asteeseen lounaistuulen myötä. Tämän kuvan ottohetkellä oli vain muutama aste pakkasta ja tilapäisesti selkeää kuivan ja heikon luoteistuulen ansiosta. Uutta lunta oli kertynyt erityisesti ankaran pakkasjakson aikana Suomenlahdella syntyneistä lumikuuroista, mikä on tyypillistä hyvin kylmän pakkasilman virratessa sulan veden yli. Suomenlahti tosin jäätyi suurimmaksi osaksi pakkasjakson aikana. Säätilanne: valitse 26.1.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Here is a good example of the blue moment during a snowy condition, when the sun is just below the horizon and the sky is completely clear (compare to the photo captured in 26th of december, where the blue moment appears in the cloudy weather after the sunset). However at this stage the severe frost of the previous picture had been gone due to a much milder weather; the temperature rose even from -24,1 C to -1,4 C during 23th of january due to a southwesterly wind. At the photographing moment of this picture the temperature was only a few degrees freezing and the sky was temporarily clear due to a dry and weak northwesterly wind. A new snowcover had been formed especially due The Gulf Of Finland born snowshowers during the period of severe frost, which is typical when a very cold frosty air flows over open water. The Gulf Of Finland froze for the most part though during the frosty period. Weather condition: choose 26.1.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto tammikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in January 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

2 Comments:

  • I came to your page by chance and really liked your work...it's amazing, man!! I am an artist too and I know how to recognize a great work...congratulations!!

    Miguel Westerberg

    By Blogger MIGUEL WESTERBERG, at 8:08 AM  

  • Thanks for your comment! You have also a great display of blogs with good pictures and pieces of art and what not. Congratulations also to you!

    Mika

    By Blogger Mika, at 3:52 AM  

Post a Comment

<< Home