Maisema - Landscape

Tuesday, March 14, 2006Ajankohtaan nähden erittäin kylmä sääjakso oli hellittänyt hitaasti kuvan tilanteessa. Merkkinä ilmamassan lauhtumisesta taivaalla oli kerros sumupilviä. Niitä oli etelärannikolla tässä vaiheessa, koska leudomman ilmamassan virtaaminen kylmän alustan päälle loi olosuhteet sumulle ja sumupilville (loppusyksyllä ja talvella etenkin mantereella ja lumen sulettua etenkin meren ääressä keväällä ja alkukesällä) myös korkeapaineen piirissä etenkin tuulten oltua heikkoja. Hidas lauhtuminen aiheutui siis korkeapaineen vahvistumisesta lännestä Suomen itäpuolelle, jolloin lauhduttava kaakkoistuuli virisi vähän. Kuvassa nähdään, kuinka jo parina edellisenä päivänä lumi oli sulanut tuon puistokäytävän reunasta varsin tehokkaan auringon paisteen vaikutuksesta, kun päivälämpötilat olivat nollan tienoilla. Käytävä oli tummunut sulamisveden valuttua kuvaussuuntaan viettävää maastoa pitkin. Monin paikoin lumipeite oli kuitenkin vielä lähes sulamatta varjoisilta ja vaakasuorilta pinnoilta. Säätilanne: valitse 14.3.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

The unseasonally very cold weather period had been eased slowly in the situation of the picture. As a mark for the milder progress of the weather there was a layer of stratus clouds in the sky. They appeared by the southern coast at this stage, because milder air flow over cold surface created conditions for fog and stratus clouds (during late autumn and winter especially in inland areas and after the snow melt in spring and early summer especially by the coast) also around the influence of a high pressure especially when winds were weak. So the slow process of getting milder was due to the high pressure strengthened from the west to the easternside of Finland, which caused the milder southeastern wind to pick up a bit. In the picture we see, how allready during the previous two days the snow had been melted beside that path in the park due to a rather effective sunshine, when the daytime temperatures were around zero C. The path had been darkened, when the melting water had been flowed along the slanting ground along the direction of the photoshoot. However in many places on horizontal and shadowy spots the snowcover allmost hadn't been melted yet. Weather condition: choose 14.3.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto maaliskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in March 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home