Maisema - Landscape

Monday, March 20, 2006Kuun 17. päivän tienoilla Suomen yllä ollut korkeapaine alkoi vetäytyä länteen ja samalla luoteesta Suomen itäpuolelle liikkui voimistuva matalapaine. Päivälämpötila kävi kuun 17. päivänä ylimmillään +4,5 asteessa, mutta mainittu matalapaine toi voimakkaan pohjoistuulen myötä uudestaan huomattavan kylmää ilmaa koko Suomeen. Kuvassa taivaanrannassa nähdään aikaisemmin päivällä paikan ylittäneen lumikuuroalueen viimeisenä merkkinä untuvapilvivyöhykettä. Talvisesta säästä (ko. päivän päivälämpötila oli pakkasella -2,1 asteen verran ylimmilläänkin) huolimatta kevään tulo näkyi tässä vaiheessa esim. entistä yhä voimakkaampana auringonsäteilynä. Sen vaikutuksesta tässä kylmässä ilmamassassa syntyi jo tyypillisiä iltapäivän kumpupilviä. Tässä kuvassa ylempään kuvaan verrattuna oli tilanne, jossa yhden tällaisen pilven varjo peitti maisemaa. Säätilanne: valitse 20.3.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Around 17th of this month the high pressure over Finland started to withdraw towards the west and at the same time a strengthening low pressure was moving from the northwest to the easternside of Finland. The daytime temperature peaked at +4,5 C at highest at 17th of the month, but the mentioned low pressure brought again significantly cold air into whole Finland with a strong northerly wind. In the picture on the horizon we see a layer of cirrus clouds as a last sign of the snowshower area that crossed the area earlier in the day. Despite the wintry weather (This day's daytime temperature was -2,1 C freezing even at the highest) the arrival of spring was exposing itself for example as even stronger radiation of the sun than before. Due to that effect typical cumulus clouds of the afternoon were allready born in this cold air mass. In this picture as compared to the picture above there was a situation, where a shadow of the one this kind of cloud was blanketing the landscape. Weather condition: choose 20.3.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto maaliskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in March 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home