Maisema - Landscape

Thursday, April 27, 2006Tänä päivänä jatkui samanlainen sää kuin edellisenä päivänä ja lämpötilatkin olivat lähes samat sekä yöllä että päivällä. Sisämaa-alueilla Etelä-Suomessa päivän ylimmät lämpötilat hipoivat kuitenkin jo +20 astetta. Kuvassa nähdään erona edelliseen kuvaan verrattuna lähinnä vain hyvin vähäiset untuvapilvet. Parin päivän aikana hieman lisääntynyt utu oli tyypillistä kehittyneelle lämpimälle keskileveysasteiden ilmamassalle. Kasvukauden alkaminen tässä vaiheessa sisälsi krookusten (Crocus sp.) kukinnan lisäksi myös harmaa- (Alnus incana) ja tervalepän (Alnus glutinosa) sekä euroopanpähkinäpensaan (Corylus avellana) kukinnat. Tämän vuoksi ilman siitepölymäärä oli kohonnut nyt ensimmäisen kerran korkeaksi tänä keväänä. Erittäin kylmän maaliskuun ja hyvin pilvisen huhtikuun alun takia näiden lajien kukinta viivästyi, mutta nyt se kiri viivettä kiinni ja kasvukausi alkoi muutenkin tavanomaiseen aikaan Etelä-Suomessa. Säätilanne: valitse 27.4.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

During this day the same kind of weather continued like in the previous day and the temperatures were also allmost the same both at night and in the afternoon. However in inland areas in southern Finland the maximum temperatures of the day were reaching allmost +20 C. In the picture as compared to the previous photo we see the only difference being mainly very little amount of cirrus clouds. A slightly increased haze during couple of previous days was typical of the formed middle latitude air mass. The start of the growing season included at this phase among the blooming of the crocuses (Crocus sp.) bloomings of Grey Alder (Alnus incana), Black Alder (Alnus glutinosa) and European Hazel (Corylus avellana). Due to this the pollen count of the air had been increased now to high levels for the first time during this spring. Due to very cold March and very cloudy early April the blooming of these species were delayed, but now the delay was pushed narrower and the growing season started also otherwise in an average time in southern Finland. Weather condition: choose 27.4.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto huhtikuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in April 2006.
Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 11,7 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home