Maisema - Landscape

Monday, October 09, 2006

Syksyiseksi kylmenevää kuivassa ilmamassassa - Getting autumnally cold in a dry air massLämpötila - Temperature: min +7,1 C , max +12,9 C

Sademäärä - Precipitation: 0,3 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1713,9

Pilvilajit - Cloud Types: Taivaanrannassa hahtuvapilvilauttoja etääntymässä kuvaajasta. Kuvaajan takana saman pilvilajin kanssa lähestyi kohtalaisesti vyöhykkeenä kumpukerros- ja kuuropilviä, jotka tummensivat kuvan valaistusta. Ilmamassa oli aikaisempaa kuivempaa; ei utua - In the horizon altocumulus clouds withdrawing from the photographer. In the backside of the photographer with the same cloud type there was approaching moderately stratocumulus and cumulonimbus clouds as a zone, which darkened the light in the photo. The air mass was drier than before; no haze.
.
Taivaankansi - Firmament A B C

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Lähes ennallaan edelliseen kuvaan verrattuna. Koko lokakuun tähän asti ei ollut esiintynyt hallaa tällä seudulla. Siten syyskuun halloista tähän asti selvinneet arat lajit ja lajien osat (lehdet) olivat edelleen jatkaneet kasvuaan / kukintaansa (kesäkukat, jolleivät olleet virheellisesti poistettu); suojaisilla paikoilla, kuten puiden alla, rakennusten eteläseinustoilla ja etelärinteillä - Allmost unchanged as compared to the previous photo. During all October up to here there hasn't been appeared ground frost at this region. Therefore the sensitive species and parts of the species (leaves) saved from the frosts of September had been continued further their growth / blooming (seasonal summer flowers, if not removed incorrectly); in sheltered places, like under trees, at the southern walls of buildings and on southern slopes.
.
Maan povi - The Bosom Of The Earth A B C D

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Edellisenä päivänä lännessä ollut matalapaine ylitti Suomen heikentyvänä. Siinä yhteydessä melko voimakas lounaistuuli muuttui heikoksi länsituuleksi. Utuinen ilmamassa vaihtui kuivempaan (pilvet aukkoilivat) polaari-ilmamassaan sadekuurojen esiintyessä edelleen. Tänä päivänä tuuli kääntyi vähitellen pohjoiseen ja voimistui vähän iltapäivällä. Sadekuuroja esiintyi edellistä päivää vähemmän ja ne olivat heikompia. Tässä vaiheessa ilmamassa kylmeni vähän; alin lämpötila tuli illalla - During the previous day the low pressure settled in the west was crossing Finland in a weakening stage. At that phase the rather strong southwesterly wind turned into a weak westerly wind. The hazy air mass changed into a drier (clouds broke up) polaric air mass as showers appeared further. During this day the wind turned cradually to the north and picked up a bit during the afternoon. There appeared less showers than the day before and they were weaker. At this phase the air mass got a bit colder; the minimum temperature was reached in the evening.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto lokakuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in October 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home