Maisema - Landscape

Monday, March 20, 2006Tämä oli kuvattu samana päivänä kuin edellinen kuva, mutta vain minuuttia myöhemmin. Kuvassa nähdään tilanteen kumpupilven varjon siirtyneen niin, että valaistustilanne oli tässä päinvastainen kuin edellisessä kuvassa. Meren kylmyys (Suomenlahti oli tässä vaiheessa melkein kokonaan jäässä) ja toisaalta mantereen lämpeneminen iltapäivällä synnytti jo heikon merituulen, missä näitä kumpupilviä ei esiintynyt meren yllä (kuvassa meri sijaitsee etuoikealla). Tämäkin oli yksi kevään merkki. Lunta oli satanut n. 3 senttiä lisää em. matalapaineen myötä parina edellisenä päivänä, mutta jonkin verran sulamistakin tapahtui edelleen etenkin tummilla lumipinnoilla ja kohtisuoraan auringon paistetta vastaan olevilla pinnoilla. Aurinko sulatti näitä kohtia jo usean asteen pakkasessakin ja kuvassa nähdäänkin sulamisvettä tuolla puistokäytävällä. Säätilanne: valitse 20.3.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

This was pictured in the same day as the previous photo, but only one minute later. In the picture we see the cumulus cloud of the situation moved in such a way, that the lighting situation was here the opposite as compared to the previous photo. The coldness of the sea (The Gulf Of Finland was at this stage allmost completely frozen) and on the other hand the warming up of the continent during the afternoon created allready a weak sea breeze, where these cumulus clouds weren't appearing over the sea (in the picture the sea is situated slightly on the right side). This was also one sign of spring. There had been fallen new snow about 3cm during previous couple of days due to the mentioned low pressure, but some melting also happened further especially on dark snowsurfaces and on surfaces situated perpendicularly against the sunshine. The sun melted these spots allready even in several degrees of frost and so in the picture we see melting water on that path in the park. Weather condition: choose 20.3.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto maaliskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in March 2006.

Flickr 1 Flickr 2 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home