Maisema - Landscape

Monday, May 22, 2006Edellisen kuvan jälkeen kahtena yönä oli ankaraa hallaa ja yöpakkasta (2 metrin korkeudella) monin paikoin kylmän pohjoistuulen tyynnyttyä ja sään lähes seljettyä pienen korkeapaineen alueella. Sen jälkeen pohjoisella Atlantilla ja Britteinsaarilla olleista matalapaineista ulottui Suomeen joitakin osakeskuksia. Ne toivat ajoittain kuurottaista sadetta 19. - 21. päiviksi, mutta aluksi ilmamassa pysyi viileänä; pilvien ja sateiden myötä hallaa ei enää ollut, mutta päivälämpötilat olivat edelleen vain n. +10 astetta. Ko. matalapaineet työnsivät etelästä ja lounaasta tätä kuvaa edeltäväksi päiväksi kuitenkin lämpimämpää ilmaa ja ko. päivänä ylin lämpötila
oli jo tälläkin alueella uudestaan +20 astetta pienen matalapaineen liikuttua Suomen itäpuolelle korkeapaineen selänteen ulottuessa etelästä Suomeen. Aikaisemmasta viileästä säästä johtuen kasvukausi oli edennyt vielä hitaasti, joten selvin muutos kuvassa oli lähinnä vain rusokirsikan (Prunus sargentii) kukinnan loppuminen edelliseen tilanteeseen nähden. Nyt ko. puulajin kevätväriset (ei johtunut em. pakkasista) lehdet olivat jäljellä. Samanlaista kevätväriä oli myös puistokäytävän päässä olevissa pylväshaavoissa (Populus tremula "Erecta"). Edellisten päivien sadealueisiin liittyneet ja liittymättömät lähes kaikenlaiset pilvet olivat tässä vaiheessa kaikoneet lähes kokonaan ja vain hieman untuvapilviä oli kuvan taivaalla. Sisämaassa tosin oli nytkin kumpupilviä, joista osa kasvoi heikoiksi sadekuuroiksi tänä iltapäivänä. Säätilanne: valitse 22.5.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

After the previous picture there was severe ground frost and frost (in the height of 2 metres) at two nights in many places as the northerly wind eased and the weather got allmost clear in the area of a small high pressure. After that some subcentered low pressures reached Finland from the low pressures situated in British Isles and northern Atlantic. They brought showery rain occasionally for the days between 19th and 21st of may, but at first the air mass stayed cool; due to the clouds and the rain there wasn't ground frost anymore, but the afternoon temperatures were further only about +10 C. However the mentioned low pressures brought warmer air from the southwest and south for the day before this day and in this day the maximum temperature was again +20 C in this region as well, when a small low pressure had been moved to the easternside of Finland and a ridge of high pressure was reaching Finland from the south. Due to the earlier cool weather the growing season had yet been progressed slowly, so therefore the most clear change in the picture was the end of Sargent Cherry (
Prunus sargentii) blooming as compared to the previous situation. Now the spring coloured leaves (not caused by the mentioned frosts) of this tree species remained. The same kind of spring colour was also in the Columnar European Aspen (Populus tremula "Erecta") trees at the end of the path in the park. Allmost everykinds of clouds associated and not associated with the precipitation areas of the previous days were disappeared allmost completely at this stage and only a little amount of cirrus clouds were in the sky of the photo. Though in inland areas there were also now cumulus clouds and some of them growed into weak cumulonimbus clouds during this afternoon. Weather condition: choose 22.5.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto toukokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in May 2006.
Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 153 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home