Maisema - Landscape

Tuesday, September 12, 2006

Kesäisen korkeapaineen pohjoisreunalla - In the northern edge of a summery high pressureLämpötila - Temperature: min +12,3 C max +21,0 C

Sademäärä - Precipitation: -

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1519

Pilvilajit - Cloud Types: Suomen ylittäneen lämpimän rintaman jälkipuolen untuvapilvinauhoja; paikalle saapui ajankohtaan nähden lämmin keskileveysasteiden ilmamassa. Pilvet liikkuivat hitaasti yhä etäämmäksi - Afterside cirrus cloud stripes of a warm front that crossed Finland. There arrived an unseasonally warm middle latitude air mass to the scene. The clouds moved slowly further away.

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Lähes ennallaan edelliseen kuvaan verrattuna, mutta kuvan vasemmassa laidassa olevassa rusokirsikassa (Prunus sargentii) oli vähän syysvärien alkuja - Allmost unchaged as compared to the previous picture, but there was a bit of starting fall colours on the Sargent Cherry (Prunus sargentii) in the left side of the photo.

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Kuun 9. päivänä voimakasta, viileää ja pilvistä pohjoistuulta pienen, mutta voimakkaan matalapaineen jälkeen. Sitten päivä päivältä lämpenevää ja enimmäkseen vähäistä pilvisyyttä tuulten käännyttyä länteen - lounaaseen; Suomen eteläpuolelle sijoittunut korkeapaine alkoi tuoda vähitellen lämpimämpää ilmaa annoksittain. Ilmamassan kosteus lisääntyi kahtena viime päivänä, jolloin öisin ja aamuisin esiintyi sumuja ja sumupilviä tuulten oltua heikkoja - At the 9th day of the month strong, cool and cloudy northerly winds after a small, but a strong low pressure. Then warming up day by day and mainly minor cloudyness as the winds turned to the west - southwest; A high pressure situated in the southern side of Finland started to bring slowly warmer air in portions. The humidity of the air mass increased during the last two days, when there appeared fog and stratus clouds at nights and in the mornings as winds were weak.

Wetter3 A. Wetter3 B.


Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home