Maisema - Landscape

Wednesday, September 06, 2006

Matalapaineen viileähköllä länsireunalla - In the rather cool western edge of a low pressureLämpötila - Temperature: min +10,7 C max +19,9 C


Sademäärä - Precipitation: -

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1453,4

Pilvilajit - Cloud Types: Viileähkön polaari-ilmamassan kumpukerrospilviä, joiden seassa yksittäisiä korkeita kumpupilviä. Pilvet liikkuivat kohtalaisesti vasemmalta oikealle - Stratocumulus clouds of a rather cool polaric air mass. Amongst them single tall cumulus clouds. The clouds moved moderately from the left to the right.

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Lähes ennallaan edelliseen kuvaan verrattuna. Varsinaisen ruskan alkaminen näkyi muualla tässä vaiheessa vasta yksittäisissä puissa ja pensaissa. Kuivuuden vioittamat puut olivat kokonaan lehdettömiä tai niiden valeruska oli kuivunutta - Allmost unchanged as compared to the previous picture. At this phase elsewhere the start of the actual fall colours appeared only on single trees and shrubs. The trees harmed by the drought were completely leafless or their pseudo fall colours were dried up.

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Edellisenä päivänä laaja matalapaine jäi eteläisen Suomen päälle; yöllä tyyntä, paikoin sumua ja heikkoja sadekuuroja sekä päivällä vaihtelevasti lähinnä kumpu- ja untuvapilvisyyttä heikossa koillistuulessa. Tämän päivän aikana matalapaine siirtyi Suomen kaakkoispuolelle; pilvisyys vaihteli puolipilvisen molemmin puolin ja tuli vain hyvin yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Pohjoistuuli oli heikkoa - kohtalaista - During the previous day the wide low pressure remained over southern Finland; at night calm, locally fog and light showers and during the daytime variably mainly cumulus and cirrus clouds in a weak northeasterly wind. During this day the low pressure moved to the southeastern side of Finland; cloudyness varied on both sides of half cloudy and there came only very single weak showers. A northerly wind was weak - moderate.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home