Maisema - Landscape

Wednesday, August 23, 2006Ilmamassa pysyi yhä lämpimänä; iltapäivälämpötilat olivat n. +25 astetta joka päivä monin paikoin, joten kesän kahdeksas helleaalto oli käynnissä. Öisin oli vähän päälle +10 astetta, mutta 22. päivän yönä kohtalaisen kaakkoistuulen ja runsaan pilvisyyden takia jopa yli +15 astetta laajalla alueella. Ilmamassa ei päässyt vaihtumaan viileämpään seuraavan takia;
kuun 19. ja 20. päivinä Britteinsaarilla ollut matalapaine heikkeni ja siitä erkani itään Suomen eteläpuolelle pieni osakeskus. Samalla Pohjois-Skandinavian (Lapin) ylle muodostui korkeapaine ja aluksi eteläinen Suomi oli heikon korkean selänteen alueella. Ko. päivinä eteläisen Suomen tuulet olivat koko ajan hyvin heikkoja; länsituulet vaihtuivat vähitellen itätuuliksi. Vähäisiä sadekuuroja tuli vielä 19. päivänä etenkin sisämaassa, mutta muutoin vallitsivat lähinnä vain kumpukerros-, hahtuva- ja kumpupilvet vaihtelevasti. Etelä- ja pohjoispuolilla olleet rintamat ulottivat myös untuva- ja harsopilviään esim. tarkastelupaikalle. Sitten kuvausta edeltävään päivään asti Britteinsaarilta Suomen eteläpuolitse Venäjälle ulottuva matalapaine sai Atlantin rintamista ja matalapaineista ajoittain lisävoimaa, jolloin siihen liittyneitä rintamia saapui etelästä ja ne asettuivat pariksi päiväksi eteläisen Suomen lähelle. Samalla kaakkoistuulet toivat yhä lämmintä ilmaa ja kuurottaisia sateita paikallisine ukkosineen esiintyi eteläisen Suomen alueella ja vihdoin etelärannikollakin saatiin paikoin runsaasti sadetta. Kuvauspaikalla sateet jäivät kuitenkin korkeintaan kohtalaisiksi eikä ukkostakaan ollut. Pohjoiseen muodostunut korkeapaine esti rintamaa etenemästä pohjoiseen ja kuvauspäivänä se jäi Suomen etelä- ja lounaispuolelle kaakossa voimistuneesta uudesta matalapaineesta huolimatta. Niinpä edellisten päivien ajoittain runsas pilvisyys vaihtui kuvauspäiväksi vähäisempiin untuva- ja harsopilviin, joita nähdään kuvassa kilpimäisinä kerroksina. Kuvassa näkyy selvästi myös se, kuinka edellisten päivien sateet alkoivat jo vaikuttaa alueen nurmikoihin elvyttävästi; vihreys palasi laikuittain ja tavallaan nurmikoille oli alkamassa vuoden toinen kesä. Puuvartisiin kasveihin ko. sademäärät eivät vaikuttaneet vielä merkittävästi, koska kuivuus oli edennyt niin syvälle maahan; vasta muutama sentti pintaa oli kastunut hieman. Sisämaan runsassateisilla alueilla vaikutus oli kuitenkin jo havaittavaa; lehtien kellastuminen loppui. Sateilla ei sen sijaan ollut enää juuri vaikutusmahdollisuutta kallioisten mäkien puihin ja pensaisiin etelärannikolla, missä moni puu oli kuivunut kokonaankin ruskeiksi tai varistanut jo kaikki lehtensä kuivuuden takia. Osa ko. mäkien männyistä (Pinus sylvetris) oli edelleen vähän - kokonaan ruskeita. Ruskean kuivumisvärin määrästä saattoi arvioida havupuiden toipumiskykyä; tietyn rajan jälkeen runsaatkaan sateet eivät juuri pelasta yli puoleksi ruskeaksi kuivuneita. Kallioisilla mäillä niitä oli paikoin runsaasti etenkin taimissa. Venäjän metsäpalojen savut tulivat jälleen Etelä-Suomeen kaakkoistuulten takia ja 21. päivänä savujen tiheys saavutti etelärannikolla kesän ennätyksen; olosuhteet olivat jopa lähes sumuiset. Kuvauspäivänä tuulten kääntyminen itään sai savut jäämään Suomen eteläpuolelle. Säätilanne: valitse 23.8.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

The air mass remained further warm; the afternoon temperatures were every day about +25 C in many places, so the eighth heatwave of the summer was ongoing. There was a bit over +10 C at nights, but in the night of the 22nd day there was even more than +15 C in a wide area due to a moderate southeasterly wind and plentyfull clouds. The air mass wasn't able to change into a cooler air mass due to this; during the 19th and 20th days the lowpressure over British Isles weakened and there departed a small subcenter from it to the east in the southern side of Finland. At the same time there formed a high pressure over northern Skandinavia (Lapland) and at first southern Finland was in the area of a weak ridge of high pressure. During both days the winds of southern Finland were all the time very weak; westerly winds turned cradually to easterly winds. There came yet minor showers during the 19th day especially in inland areas, but otherwise there prevailed mainly just stratocumulus, altocumulus and cumulus clouds in variable ways. Fronts in the northern and southern sides distributed their cirrus and cirrostratus clouds as well for example into the observing scene. Then the low pressure reaching from British Isles into Russia via southern side of Finland received oocasionally extra power from fronts and low pressures over Atlantic and so fronts associated with that arrived from the south and they settled near southern Finland for couple of days. At the same time southeasterly winds brought still warm air and showery rains with local thuder appeared in southern Finland and at last also by the southern coast there came locally profuse amounts of rain. However in the photoshooting scene the precipitation was only moderate at the most and there wasn't thunder either. The high pressure formed in the north prevented the front to move northwards and during the photoshooting day it remained in the southern and southwestern side of Finland. Therefore until the photoshooting day the occasionally dense cloudyness of the previous days changed into lesser cirrus and cirrostratus clouds, which are seen in the picture as shield-like layers. In the picture there is clearly visible also the fact, how the rains of the previous days started to affect to the lawns of the region in a reviving way; the green colour returned in spots and in a way there was beginning a second summer of the year for the lawns. Woody plants weren't affected considerably by these amounts of precipitation yet, because the drought had been progressed so deep into the ground; only couple of centimetres of the surface had been wetted a little. However in the areas of profuse rains in inland the affection was allready notable; the leaves stopped from turning yellow. As opposed to that the rains didn't have an influence anymore to the trees and shrubs in rocky hills by the southern coast, where many trees were dried even completely brown or dropped their all leaves allready due to the drought. A part of Scots Pines (Pinus sylvetris) in those hills were further a bit - completely brown. From the amount of the brown drying up colour one was able to estimate the recovering ability of the conifer trees; after a certain level even heavy rains aren't hardly able to rescue the trees dried up brown more than halfway through. In rocky hills there was locally a lot of them especially among young plants. The smokes of the forest fires in Russia came again into southern Finland due to the southeasterly winds and during the 21st day density of the smokes reached the record of the summer by the southern coast; circumstances were even allmost foggy. During the photoshooting day turning of the winds to the east got the smokes to remain in the southern side of Finland. Weather condition: choose 23.8.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1289,8

0 Comments:

Post a Comment

<< Home