Maisema - Landscape

Monday, July 17, 2006Edellisen tilanteen jälkeen Britteinsaarten tienoilla ollut korkeapaine vahvistui ja sen myötä luoteis- ja pohjoistuuli valtasi Suomen. Siihen liittyi kylmän rintaman ylitys 14. päivänä ja paikallisia vähäisiä kuurosateita. Tämän jälkeen heikossa - kohtalaisessa pohjoistuulessa vallitsi iltapäivän matalia kumpupilviä ja päivälämpötilat laskivat aikaisemmista helteistä ajankohtaan nähden tavanomaiselle tasolle; n. +21 - +23 astetta. Yölämpötilat pysyivät aluksi n. +10 asteessa, mutta edelliseksi päiväksi Suomen ylle lounais - koillissuuntaisesti muotoutunut korkeapaineen selänne sai tuulet tyyntymään ja sen myötä viime yö oli viileä; +8,1 astetta. Päivälämpötila sen sijaan oli taas hellerajalla; +24,6 astetta. Helteissä lämmennyt Suomenlahti (n. +20 asteista ja rannoilla aluksi pari astetta yli) heikensi merituulen jo lähes olemattomiin. Sen vuoksi kuvan tilanteessa (kylmä rintama ja kehittyvä matalapaine lähestyivät lännestä) olleet kumpupilvet esiintyivät nyt osaksi merenkin yllä. Samasta syystä sisämaan ja etelärannikon iltapäivien lämpötiloissa ei ollut merkittäviä eroja, mutta yöt olivat rannikolla paikoin lämpimämpiä; jopa n. +15 astetta ulkomeren saarilla. Pienten järvien vedet viilenivät nyt sään takia aikaisemmista jopa yli +25 asteen lukemista lähelle +20 astetta. Em. sateet eivät tuoneet helpotusta kuivuuteen, vaan se paheni edelleen. Nyt etenkin kallioisilla mäillä kuivuuden aiheuttama lehtipuuruska alkoi olla paikoin totaalista ja osa pienten lehtipuiden ja taimien lehdistä oli kuivunut korpuksi suoraan vihreästä. Kasvu alkoi tukahtua hieman jo normaalisti melko kosteillakin alueilla. Esim. lähteisillä paikoilla, alavilla rannoilla ja soilla kasvun määrä vastasi silti vielä hyvin tehoisan lämpösumman arvoa, joka oli nyt ajankohtaan nähden yli kaksi viikkoa etuajassa. Kuivuus näkyi nyt kuitenkin jo vesistöissäkin, kun niiden pinnat olivat laskeneet useita senttejä alle tavanomaisten tasojen. Säätilanne: valitse 17.7.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

After the previous situation a high pressure around British Isles got stronger and due to that northwesterly - northerly winds took over Finland. There was associated a crossing of a cold front at the 14th day and local minor showers. After that in the weak - moderate northerly wind there prevailed flat cumulus clouds of the afternoon and temperatures dropped from earlier heatwave to an average level; about +21 C to +23 C. The night temperatures remained at about +10 C at first, but until the previous day there formed a ridge of high pressure over Finland along the direction of southwest - northeast, which got the winds to calm down and due to that the last night was cool; +8,1 C. As opposed to that the aftenoon temperature was again at the limit (+25 C in Finland) of the heatwave; +24,6 C. The Gulf Of Finland warmed up (about +20 C and by the coastal waters couple of degrees more at first) due to the heatwaves weakened the sea breeze almost into nonexsistent. Therefore the cumulus clouds in the situation (a coldfront and an evolving low pressure approached from the west) of the picture appeared now partly over the sea as well. Due to the same reason there wasn't notable differences in the afternoon temperatures between inland areas and the southern coast, but the nights were locally warmer by the coast; even about +15 C in open water islands. Due to the weather the waters of small lakes cooled down now from the earlier even over +25 C readings near +20 C. The rains mentioned earlier didn't ease the drought, but it got worse further more. Now especially in rocky hills fall colours in broadleaf trees caused by the drought were locally total and a part of leaves of small trees and sprouts had been dried up straight from green into a crispy stage. The growth started allready to suffocate a little in normally rather moist areas as well. Though, for example in areas with springs in the ground, in flat coastal areas and in swamps the amount of the growth was yet finely equal to the value of the effective temperature sum, which was now more than two weeks ahead of schedule as compared to the time of the year. However the drought appeared now allready in water areas as well, as their surfaces had been dropped several centimetres below normal levels. Weather condition: choose 17.7.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto heinäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in July 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 793,6

0 Comments:

Post a Comment

<< Home