Maisema - Landscape

Wednesday, June 28, 2006Tämä kuva on otettu myöhemmin iltapäivällä verrattuna saman päivän aamuna otettuun edelliseen kuvaan. Ko. tilanteessa Etelä-Suomen ylle jäänyt pieni matalapaine oli tässä vaiheessa muotoutunut sen verran, että nyt kuvauspaikalla oli alkanut vaikuttamaan viileä polaarinen länsivirtaus ja tuuli oli siten voimistunut; kuten kuvan vasemassa laidassa olevasta rusokirsikasta (Prunus sargentii) havaitaan. Merituulesta ei nyt ollut kyse. Tämän ilmamassan saapuminen tiesi myös kirkkaampaa ilmaa; utu kaikkosi ja taivaan sinisyys alkoi näkyä voimakkaasti. Iltapäivän aikana Etelä-Suomen sisämaa-alueilla esiintyi edelleen kuurosateita etenkin siellä olleen okluusiorintaman kohdalla, mutta etelärannikko poutaantui tässä vaiheessa. Taivaalla olivat kuvan tapaan lähinnä matalat kumpukerrospilvet ja kumpupilvet. Jo edellisenä päivänä sadealueen vuoksi päivälämpötila jäi vähän alle +20 asteen, mutta yölämpötila oli samasta syystä korkeampi (+12,9 astetta) kuin edellisenä yönä ja siihen vaikutti silloin myös Suomen etelä- ja kaakkoispuolella pistäytynyt helteinen ilmamassa. Tämän päivän ylin lämpötila oli viileän ilmamassan takia vain +18,4 astetta, vaikka pilvisyys oli edellistä päivää vähäisempää. Sateiden ansiosta kuvan nurmikko toipui hieman aikaisempaa vihreämmäksi, mutta sateiden riittämättömyyden vuoksi kuivuus eteni silti koko ajan ja se ilmeni nyt mm. pohjavesien hitaana vähentymisenä ja puiden ja pensaiden lehtien kellastumisena ja nuutumisena kuivilla kasvupaikoilla, kuten kallioisilla mäillä. Säätilanne: valitse 28.6.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.


This picture is taken later in the afternoon as compared to the previous photo taken in the same day's morning. In this situation the small low pressure remained over southern Finland had been transformed in such a way, that now there had been started to affect a cool and polaric westerly air flow in the photoshooting scene and so the wind had been picked up; as we see from Sargent Cherry (Prunus sargentii) in the leftside of the picture. The sea breeze wasn't now in question. The arrival of this air mass meant also clearer air; haze vanished and the blueness of the sky started to appear strongly. During the afternoon there came further showers in the inland areas of southern Finland especially in the place of the occluded front over there, but southern coast became at this stage rainless. In the sky there were in the way of the picture mainly flat stratocumulus and cumulus clouds. Allready in the previous day the afternoon temperature stayed a bit under +20 C due to the precipitation area, but the night temperature was higher (+12,9 C) than in the previous night according to the same reason and the hot airmass briefly visited in the southeastern side of Finland had also an effect on that at that moment. The maximum temperature of this day was only +18,4 C due to the cool air mass, allthough the amount of cloudyness was smaller than in the previous day. Thanks to the rains the lawn in the picture recovered a little greener than before, but due to the inadequate precipitations the drought progressed all the time further though and it was being shown now for example as a slow decreasing of groundwaters and turning yellow and withering of leaves on trees and shrubs in dry localitys as in rocky hills. Weather condition: choose 28.6.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto kesäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in June 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 500,7 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home