Maisema - Landscape

Thursday, June 22, 2006Kuun 17. päivästä alkanut helleaalto jatkui tämän kuvan päivään asti. Heikko korkeapaine oli keskittynyt Suomen etelä- ja kaakkoispuolelle muutaman päivän ajan. Samalla Islannin ja Britannian väliin voimistunut matalapaine oli nyt muotoutunut Norjan länsireunalle. Sen myötä lännestä lähestyi edellisenä päivänä vaihteleva rintamasysteemi, joka jäi Suomen ylle ko. päiväksi ulottuen aina Alpeille asti. Tilanteessa vallitsi edelleen erittäin lämmin lounaistuuli ja ko. rintama jakoi tässä vaiheessa heti Suomen kaakkoispuolelle jopa yli +30 asteen helteitä. Rintaman myötä sää oli edellisestä päivästä lähtien runsaspilvistä; kovimmat helteet taittuivat ja ylimmät lämpötilat olivat n. +25 astetta Etelä-Suomessa. Nyt merituuli ei vaikuttanut. Ajoittain kohtalaisten tuulten ja pilvien takia yöt lämpenivät; alimmat lukemat olivat nyt paikoin jopa +20 asteen tienoilla, kuten tällä alueella +18,2 astetta. Ilmamassan lisääntynyt kosteus (utu samensi ilmaa yhä enemmän) sai ilman tuntumaan samalla tukahduttavammalta ja myös ukkosen mahdollisuus kasvoi. Jo edellisenä iltana ko. rintamassa esiintyi voimakkaita ukkosia esim. Puolassa. Etelä-Suomessa esiintyi paikallisia kuuroja edellisenä päivänä ja yönä. Sitten ko. päivänä myöhemmin illalla Baltiassa kehittyi ko. rintamasysteemiin ankaria ukkosia, joista osa pääsi Suomenlahden yli tämän paikan itäpuolelle. Ukkoset kuitenkin heikkenivät tyypillisesti yötä kohden auringon vaikutuksen vähennyttyä. Ko. paikalla saatiin vain kohtalaista kuurottaista sadetta seuraavana yönä. Kuvassa nähdään ko. rintamasysteemin pilvisyyttä ilman kuuro- / ukkospilviä; untuva-, hahtuva- ja kumpukerrospilviä, joista jälkimmäiset kaksi olivat kostean ja lämpimän ilmamassan tapaan hyvin konvektiivisia. Niissä oli siten runsaasti kukkakaalimaisia kumpuosia ja vallinharjamaisia piirteitä. Kuvan nurmikko oli leikattu äskettäin, vaikka jo parisen viikkoa jatkuneen kuivuuden takia sen kasvu oli huomattavasti heikentynyt. Tämän hellejakson ansiosta vesistöt lämpenivät tehokkaasti. Merivesi oli rannikolla paikoin n. +20 asteista ja pienet järvet olivat jo useita päiviä jopa n. +25 asteen lämpöisiä. Erinomaiset uimakelit siis vallitsivat. Säätilanne: valitse 22.6.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

The heatwave started since the 17th day of the month continued up to this day. A weak high pressure had been concentrated to the southern and southeastern side of Finland for the couple of past days. At the same time a low pressure strengthened between Iceland and British Isles was now transformed to the western edge of Norway. Due to that a variable frontal system approached from the west during the previous day and in this day it stayed over Finland reaching as far as The Alps. There prevailed further a very warm southwesterly wind and this front devided at this stage immediately to the southeastern side of Finland an air mass of even hotter than +30 C temperatures. Due to the front the weather was more cloudy since the previous day; the heatwave weakened and the maximum temperatures were about +25 C in southern Finland. Now the sea breeze didn't have an effect. Due to the occasionally moderate winds and the clouds the nights got warmer; the minimun readings were now even around +20 C, as in this area +18,2 C. The increased moisture of the air (haze blurred the air further more) caused the air to feel more sultry at the same time and the possibility of thunder increased also. Allready during the previous evening there appeared strong thunderstorms in the front in question for example in Poland. In southern Finland there appeared local showers during the previous day and night. Then later in the evening at this day there evolved severe thunderstorms in the front in question in Baltic and some of them had a chance to cross The Gulf Of Finland to the eastern side of this place. However the thunderclouds weakened typically towards the night as the effect of the sun decreased. At this place there was only moderate showery rain during the next night. In the picture we see the cloudyness of the mentioned frontal system without cumulonimbus clouds; cirrus, altocumulus and stratocumulus clouds and the latter two of them were in the way of the moist and warm air mass very convective. Therefore they had a lot of cauliflowery cumulus parts and altocumulus castellanus type of shapes. The lawn in the picture had recently been mowed, allthough the growth of it had signifigantly been weakened due to the drought continued allready for a couple of weeks. Thanks to this hot period the water areas warmed up effectively. The sea water was locally by the coast about +20 C and small lakes had been allready for several days even about +25 C warm. So excellent swimming conditions prevailed. Weather condition: choose 22.6.2006;
Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto kesäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in June 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 430,7
Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home