Maisema - Landscape

Thursday, June 15, 2006Edellisenä iltana ja yöllä kylmä rintama ylitti tämän paikan. Rintamaan liittyi paikoin sade- ja ukkoskuuroja, mutta etelärannikolle tullessaan rintama oli kuivunut niin, että ko. alueelle osui vain hyvin vähäisiä kuuroja eikä ukkosta ollenkaan. Sama oli havaittavissa lähes koko etelärannikolla. Tämä kuuropilvien heikkeneminen johtui tyypillisesti vielä viileästä merestä. Kesäkuukausina sekä loppukeväällä ja alkusyksyllä on tyypillistä, että sateet ovat voimakkaan termiikin myötä usein kuuroluonteisia. Senkin takia konvektiiviset tilanteet ovat hyvin vaihtelevia, jolloin sademäärien paikalliset erot ovat suuria lyhyelläkin matkalla kahden eri tarkastelupisteen välillä. Tässä on siis huomioitava, että näinä aikoina tämän seurantapaikan ja ilmoitetun Helsingin Puistolan säätilaston välillä voi olla hyvin suuria eroja sademäärissä, vaikka ko. paikat ovat muutoin samankaltaisia pienen etäisyyden vuoksi. Mainitsen erikseen, jos ero on ollut hyvin suuri tai selvä. Tässä kuvassa em. rintaman jälkeen vallitsi edellistä päivää viileämpi luoteistuuli; iltapäivän lämpötila jäi +19,4 asteeseen. Ilmamassa oli myös aikaisempaa kuivempi, jolloin taivaan sinisyys oli voimakkaampaa. Tässä polaarisessa ilmamassassa sisämaassa oli tyypillisesti matalia kumpupilviä, jotka ajautuivat lähelle merta, kun luoteistuuli heikensi merituulen vaikutusta. Yksi tällainen kumpupilvi pimensi varjollaan tämän kuvan maisemaa verrattuna minuuttia myöhemmin otettuun ylempään kuvaan. Säätilanne: valitse 15.6.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

During the last evening and at night a cold front crossed this place. There was locally showers and thundershowers associated with the front, but as it came to the southern coast it dried up in such a way, that there was only very weak showers and not thunder at all in this area. The same was observed in allmost all southern coast. This weakening of the showers was typically caused by the yet cool sea. During summer months and both late spring and early autumn it is typical, that the precipitation is many times showery in nature due to the strong thermal. Therefore also convective situations are very variable, which causes great differences to the amount of precipitation even in the short distance between two different observation posts. So it's noticeable in here, that during these times there can be big differences in the amount of precipitation between this and the mentioned weather chart of Puistola, Helsinki, allthough these places are otherwise similar due to a short distance between them. I will note, if the difference have been very large or clear. In this picture there prevailed a cooler northwesterly wind after the mentioned front; the afternoon temperature stayed at +19,4 C. The air mass was also drier than before and so the blueness of the sky was stronger. In this polaric air mass there was in inland typical flat cumulus clouds, which floated near the sea, as the northwesterly wind overruled the effect of the sea breeze. One this kind of cumulus cloud shadowed the landscape in this picture as compared to the picture above taken one minute later. Weather condition: choose 15.6.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan sätilasto kesäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in June 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 325,3 Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home