Maisema - Landscape

Monday, June 19, 2006Kesän kolmas helleaalto oli päällä kuvan tilanteessa. Ylimmät lämpötilat olivat 17. päivästä lähtien yli +25 astetta etelärannikollakin ja kuvauspäivänä saavutettiin +27,6 astetta. Etelä-Suomen sisämaassa ei kuitenkaan tällä kertaa ollut edellistä helleaaltoa lämpimämpää; ylimmät lukemat olivat paikoin n. +30 astetta. Rannikon ja sisämaan päivälämpötilojen aikaisempaa pienempi ero johtui lämmenneestä merestä (nyt jo selvästi yli +15 astetta ja matalissa rannikkovesissä n. +20 astetta) ja sen takia heikommasta merituulesta. Tämä helteinen sää muodostui suureen osaan Eurooppaa kesälle tyypilliseen tapaan, jossa 16. - 19. päivinä selviä matalapaineita oli lähinnä pohjoisella Atlantilla ja Euroopan mantereen alueella oli laaja, mutta rikkonainen korkeapaine. Tilanteeseen syntyi kaksi melkolailla sijoillaan vallinnutta rintamavyöhykettä; yksi Atlantilta Pohjois-Skandinavian yli ja etelämpänä toinen Länsi- ja Keski-Euroopan yli Venäjälle. Rintamalinjojen kohdilla oli itään ja koilliseen liikkuneita pieniä matalapaineita. Eteläisempien kohdilla kehittyi etenkin iltapäivisin paikoin ankariakin ukkosia; ukkosten painopisteet olivat Keski-Euroopassa, Espanjan tienoilla sekä toisaalta kauempana Venäjällä. Etelä-Suomi jäi ko. ajaksi näiden kahden rintamavyöhykkeen väliin, johon kehittyi Euroopan toiseksi helteisin ilmamassa. Siinä sää oli kuvan tapaan pääosin täysin selkeää; ajoittain oli vähän untuvapilviä ja iltapäivisin sisämaan kumpupilviä. Utu lisääntyi vähän kuvauspäivää kohden ja ilmavirtaukset olivat kuvauspäivän voimistunuttta lounaistuulta lukuun ottamatta koko ajan erittäin heikkoja ja öisin oli jopa täysin tyyntä (yölämpötilat olivat paikoin vain n. +10 astetta helteestä huolimatta). Iltapäivisin tuntuivat lähinnä vain isojen vesistöjen paikalliset merituulet. Kuvassa nähdään, kuinka edelleen kehittynyt kuivuus alkoi vaivaamaan tuota nurmikkoa; vihreä väri oli edelleen haalistunut ja paikoin oli jo ruskeiksi kuivuneita kohtia. Kasvukausi eteni kuitenkin nopeasti ja se oli nyt n. viikon verran edellä tavanomaista aikataulua. Kosteilla alueilla kasvit saivat tästä lämmöstä vielä täyden hyödyn; mm lupiini (Lupinus polyphyllus) oli jo täydessä kukassa ja Suomessa myös yleinen maitohorsma (Epilobium angustifolium) aloitti paikoin kukintaansa. Säätilanne: valitse 19.6.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

The third heatwave of the summer was on in the situation of the picture. The maximum temperatures were more than +25 C even by the southern coast since the 17th day and at the photoshooting day +27,6 C was reached. However in the inland areas of southern Finland there wasn't warmer this time than during the previous heatwave; the maximum readings were locally about +30 C. The more narrow difference between the afternoon temperatures of the inland areas and the coastal region was resulted by the warmed up sea (now clearly more than +15 C and on low coastal waters about +20 C) and due to that by the weaker sea breeze. This hot weather formed into most of Europe in a typical way of summer, where between 16th and 19th days there were clear low pressures mainly in northern Atlantic and over the continent of Europe there was a wide, but broken area of high pressure. In the situation there formed two frontal borderlines, which lingered rather well in place; one was lined up from Atlantic and crossing northern Skandinavia and the other one was more south crossing western and Middle Europe into Russia. In the places of the frontal borderlines there were small low pressures moving to the east and northeast. In the places of the more southern low pressures there evolved especially during afternoons also severe thunderstorms; the emphasis of the thuderstorms were in Middle Europe, around Spain and on the other hand more far away in Russia. Southern Finland remained between these two frontal borderlines, where there formed the second hottest air mass of Europe. In it the weather was in the way of the photo mainly completely clear; occasionally there appeared a little amount of cirrus clouds and during afternoons cumulus clouds in inland areas. Haze increased a little towards the photoshooting day and the airflows were all the time very weak not counted for the strengthened southwesterly wind of the photoshooting day and during nights it was even completely calm (the night temperatures were only about +10 C despite the heatwave). During afternoons only local sea breezes of the large water areas were mainly felt. In the picture we see, how the further progressed drought started to harm that lawn; the green colour had been paled further and there were allready locally spots dried up brown. However the growing season evolved fast and it was now about one week ahead of the average time table. In moist places plants reseaved yet a full benefit from this warmth; for example Lupin / Bigleaf Lupine (
Lupinus polyphyllus) was in full bloom and also common in Finland Fireweed (Epilobium angustifolium) started locally the blooming. Weather condition: choose 19.6.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto kesäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in June 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 381,5
Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home