Maisema - Landscape

Thursday, July 13, 2006Edellisen kuvan jälkeen 10. päivänä Etelä- ja Keski-Suomen sisämaassa ukkosti paikoin ankarasti. Esim. itäisessä Suomessa tuli paikoin jopa munan kokoisia rakeita ja ukkospuuskat / trombit kaatoivat metsää. Tämän aiheutti Skotlannin tienoilta Lapin yli siirtynyt matalapaine ja sen rintamasysteemi, joka ylitti Suomen lännestä itään. Etelärannikko jäi tässäkin tilanteessa melkein kokonaan ilman sateita tai niitä tuli hyvin paikallisesti. Kuvausalueella kuivuus jatkui ja paheni vääjäämättömästi, mutta sisämaassakin kuivuuteen tuli helpotusta vain paikallisesti. Islannin tienoilla ja siitä itään oli parin viime päivän aikana voimakas matalapaine, joka toi edellisenä päivänä taas yhden rintaman Suomen yli, mutta senkään sateet eivät osuneet kuin harvoille paikoille. Kuvauspäivänä Etelä-Suomi oli kahden rintamavyöhykkeen välissä, jossa lännestä lähestynyt toinen rintama toi kuvan tapaan hahtuva-, kumpukerros ja untuvapilviä lauttoina. Niiden seassa oli konvektiivisempia kumpupilviä etenkin sisämaassa, mutta ei juuri sadetta. Ilmamassan kuivuuden takia (ei utua) pilvien muodot näkyivät hyvin. Lämpötilat pysyivät helteisinä koko ajan edellisen kuvan jälkeen; vähän yli +25 astetta päivittäin em. rintamista huolimatta, sillä välittömästi Suomen itä- ja kaakkoispuolelle Atlantilta itään ulottuvan korkeapaineen kielekkeen alueelle jäi hyvin kuumaa ilmaa. Siinä lämpötilat olivat paikoin jopa yli +35 astetta. Yötkin olivat lämpimiä (selvästi yli +15 astetta) Etelä-Suomessa aikaisempaa runsaamman pilvisyyden ja ajoittain voimistuneiden tuulten ansiosta. Ko. päivän yö oli viileä selkeän ja tyynen sään takia; +11,0 astetta. Lämmenneiden vesien äärellä yöt olivat muita alueita lämpimämpiä. Pitkään lämpiminä olleissa vesistöissä alkoi esiintyä paikoin runsaasti sinilevää, joka heikensi uintiolosuhteita. Kosteilla alueilla kasvukausi oli nyt jopa yli kaksi viikkoa edellä normaalista; maitohorsman (Epilobium angustifolium) kukinta oli päättymässä ja tyypillinen elokuun kukkija pietaryrtti (Tanacetum vulgare) oli aloittanut kukinnan. Kuivilla kasvupaikoilla isotkin puut alkoivat kellastua ja pienet taimet olivat kuivuneet osittain kokonaan. Säätilanne: valitse 13.7.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

After the previous photo there was locally severe thunder in southern and central Finland. For example in eastern Finland there came locally even egg sized hail and thunder gusts / trombs (a weak form of tornado called this way in Europe) fell down forests. This was caused by a low pressure moved from around Scotland across Lapland and the frontal system associated with it, which crossed Finland from the west to the east. The southern coast remained also in this situation allmost without rain or there was rain very locally. In the photoshooting scene the drought continued and got worse irrevocably, but also in inland areas there was relief to the drought only locally. Around Island and eastwards from it there was a strong low pressure during couple of last days, which brought again one front across Finland in the previous day, but even the precipitation of that reached only few places in southern Finland. In the day in question southern Finland was between two fronts, where the other front approached from the west brought stratocumulus, altocumulus and cirrus clouds as layers in the way of the picture. Among them there were more convective cumulus clouds especially in inland areas, but hardly any rain. Due to the dry airmass (no haze) shapes of the clouds appeared finely. The temperatures remained hot all the time since the previous picture; a little over +25 C daily despite the mentioned fronts, because immediately in the eastern and southestrn side of Finland in the area of a high pressure strip reached eastwards from Atlantic there remained very hot air. Temperatures were there locally even more than +35 C. Also nights were warm (clearly over +15 C) in southern Finland thanks to the more plentyfull cloudyness than before and occasionally strengthened winds. The night of this day was cool, because of a clear and calm weather; +11,0 C. Beside warmed up water areas the nights were warmer than elsewhere. In the waters stayed long time warm there started to appear locally plenty of blue-green algae, which worsened swimming conditions. In moist areas the growing season was now even more than two weeks ahead of normal; the blooming of Fireweed (Epilobium angustifolium) was ending and a typical bloomer of august Common Tansy (Tanacetum vulgare) had been started the blooming. In dry localitys even big trees started to turn yellow and small young plants had been dried up partly completely. Weather condition: choose 13.7.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto heinäkuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in July 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 739,2

1 Comments:

Post a Comment

<< Home