Maisema - Landscape

Thursday, August 03, 2006Heinäkuun viimeisinä päivinä edellisen tilanteen jälkeen pohjoisella Atlantilla ja Venäjällä vaikuttivat melko voimakkaat matalapaineet. Suomeen ulottui samalla pohjoisesta korkeapaineen selänne. Sen itäpuolitse eteläiseen Suomeen pääsi vähän viileää ilmaa idästä ja koillisesta. Ilma oli saapunut ensin Venäjälle pohjoisesta siellä olleen matalapaineen kierrättämänä jo monta päivää aikaisemmin.
Keski-Euroopan helle kaikkosi osittain jo edellisen tilanteen matalapaineen myötä, mutta vielä kauemmaksi Välimerelle ko. päivän matalapaineen takia. Päivälämpötilat jäivät vähän alle +20 asteen heinäkuun kahtena viimeisenä päivänä. Elokuun kahtena ensimmäisenä päivänä sää lämpeni vähän, kun Atlantilla ollut matalapaine liikkui Britteinsaarten yli Etelä-Skandinaviaan kierrättäen etelästä ja kaakosta ilmaa Suomeen. Edellisenä päivänä lämpötila oli ylimmillään jo +23,6 astetta. Sää oli enimmäkseen selkeää; untuva- ja kumpupilviä oli vain vähän. Pilvisyys oli kuitenkin runsasta 29.7., 1.8. ja kuvauspäivänä matalapaineiden rintamien oltua lähellä. Kuvan tilanteessa lännestä tullut matalapaine asettui Suomen eteläpuolelle ja sen okluusiorintaman pilvisyys ulottui kuvauspaikalle; kuvassa pääasiallinen pilvilaji oli kumpukerrospilvi. Tuulet olivat koko ajan heikkoja, mutta kuvauspäivänä itätuuli oli ajoittain kohtalaista. Merituulta ei enää juuri ollut lämmenneen meren takia (n. +20 asteista), mutta rannikolla ja saaristossa yölämpötilat olivat paikoin jopa n. 5 astetta sisämaan arvoja korkeampia. Sateita ei juuri ulottunut Suomeen, vaikka esim. kuvauspäivänä runsaita sateita ukkosineen oli hyvin lähellä etelässä. Vain paikallisia vähäisiä kuuroja tuli paikoin. Niinpä kuivuus jatkui ja se haittasi edelleen vakavasti kuivien kasvupaikkojen kaikkia kasveja; esim. kallioisten mäkien lehtipuut olivat jo melkein kokonaan ruskeita ja jopa kuivuutta yleensä erinomaisesti kestävät metsämännytkin (Pinus sylvestris) olivat ko. paikoilla muuttumassa paikoin ruskeaan suuntaan. Viileä sää jarrutti kasvien kasvua vähän tässä vaiheessa. Lämpösumman mukaan ero normaaliin oli silti vielä parin viikon luokkaa, mutta kuivuuden takia vain kosteimmilla kasvupaikoilla (kuten lähteiset maat, suot, alavat notkot ja rannat) kasvu oli edennyt lämmön määrän mukaan. Nyt esim. kotipihlajan (Sorbus aucuparia) marjojen kypsyminen oli hidastunut monilla normaalisti kosteillakin alueilla ja kuivuus myös nahistutti ja varisutti niitä. Kotipuutarhoissa esim. kypsyvä omenasato ja viljapelloilla kaikkien lajien sadot olivat jäämässä heikoksi monin paikoin samasta syystä. Säätilanne: valitse 3.8.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

During the last days of july after the previous situation there affected two rather strong low pressures in northern Atlantic and Russia. At the same time there reached a ridge of high pressure from the north into Finland. Along the eastern side of it there came a little bit of cool air from the east and northeast into southern Finland. The air had been arrived at first into Russia from the north as circled by the low pressure over there allready several days earlier. The hot air over central Europe moved away allready due to the low pressure of the previous situation, but further away into the Mediterranean sea due to a low pressure of this day. The afternoon temperatures stayed a bit under +20 C during the last days of july. During the first days of august the weather turned a little warmer, as the low pressure over Atlantic moved across British Isles into southern Skandinavia circling air into Finland from the south and southeast. In the previous day the temperature was allready +23,6 C at the highest. The weather was mainly clear; there were only minor amounts of cirrus and cumulus clouds. However clouds appeared in plentyfull amounts during the 29th of july, the 1st of august and during the photoshooting day as fronts of the low pressures were close. In the situation of the picture the mentioned low pressure settled in the southern side of Finland and the cloudyness of its occluded front reached the scene; in the photo the main cloud type was a stratocumulus cloud. Winds were all the time weak, but during the photoshooting day a easterly wind was occasionally moderate. There was hardly a sea breeze anymore as the sea (The Gulf Of Finland) was warmed up (about +20 C), but by the coast and in island areas the night temperatures were locally even about 5 degrees higher as compared to the values of inland areas. There didn't reach precipitation into Finland, allthough for example during this day there was heavy rain and thunder very near in the south. Only minor showers came locally. Therefore the drought continued and it harmed further seriously all plants in dry localitys; for example all broadleave trees of rocky hills were allmost completely brown and even Scots Pines (
Pinus sylvestris) which are usually withstanding drought in an excellent way were turning locally towards brown direction in those places. At this stage the cool weather slowed down the growth of the plants a bit. However according to the effective temperature sum the advance compared to the average was yet about two weeks, but due to the drought the growth had been progressed according to the amount of warmth only in the most moist localitys (like grounds with springs in them, swamps, low hollows and shores). Now for example the ripening of Rowan / European Mountain Ash (Sorbus aucuparia) berries was slowed down in many normally moist areas as well and the drought also wilted and shed them. In home gardens for example the ripening apple crop and in fields crops of all species in many places were being remained poor due to the same reason. Weather condition: choose; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1008,3

0 Comments:

Post a Comment

<< Home