Maisema - Landscape

Tuesday, August 08, 2006Edellisenä päivänä sää oli vielä selkeää, mutta tänä päivänä taivaalle ilmestyi mm. kuvassa näkyviä hahtuvapilviä lauttoina. Samalla esiintyi myös untuva-, pallero- ja kumpukerrospilviä päivän aikana. Tämä johtui lännestä lähestyneestä rintamasysteemistä. Se liittyi pohjoisella Atlantilla Lappia lähestyneeseen matalapaineeseen. Yhtään sadetta ei rintamaan enää liittynyt, koska se oli kuihtumassa pois. Korkeapaine oli vielä Suomen itäpuolella, mutta mainittu matalapainekin oli heikkenemässä. Etelä-Suomessa vallitsi edelleen lämmin kaakkois - itätuuli hyvin heikkona ja päivälämpötilat olivat vielä +25 asteen tienoilla. Tuuli toi edelleen edellisessä tilanteessa mainittujen Venäjän metsäpalojen savuja etelärannikolle. Kuivuus oli siis kehittynyt tällä alueella jo kaikkien aikojen pahimmaksi. Edellisellä kerralla mainitsin sen vaikutuksia kasvillisuuteen. Tässä kerron sen vaikutuksista vesistöihin. Selvimmin kuivuus näkyi järvien ja jokien pintojen alenemisena. Vedet olivat laskeneet paikoin jopa n. metrillä tavanomaisesta tasosta. Matalarantaisilla järvillä rantaviiva oli tämän myötä paennut ulapalle paikoin useilla metreillä ja jokien matalissa suvannoissa / koskipaikoilla pohjaa, kuten kiviä oli tullut runsaasti esille. Meriveden pintaan kuivuus ei sen sijaan juurikaan vaikuttanut, koska esim. Suomenlahteen tulee vettä lounaasta aina Atlantilta asti. Pitkittynyt lämmin sää vaikutti vesien sinileviin, jolloin levälauttoja säilyi paikoin runsaina ravinteisilla alueilla. Pohjavesi oli laskenut myös huomattavasti ja sen vaikutus havaittiin parhaiten isojen puiden osittaisena kellastumisena paikoin; syvällekään ulottuneet isot juuret eivät enää saaneet kunnolla vettä. Kaivot olivat myös monin paikoin vedettömiä pohjaveden laskun takia. Tähän aikaan vuodesta haihtuminen oli kuitenkin jo vähenemässä, koska aurinko oli päivä päivältä matalammalla ja päivät lyhenivät nopeasti. Pidentyneiden öiden takia maan pinnan öinen kasteaika oli siten pidempi kuin aikasemmin. Näin pahaan kuivuuteen sellaisesta ei ollut helpotusta, mutta nyt kuivuuden paheneminen oli selvästi hidastunut aurinkoisesta säästä huolimatta. Säätilanne: valitse 8.8.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.


During the previous day the weather was yet clear, but during this day there appeared for example altocumulus clouds in layers as in the picture. At the same time there appeared also cirrus, cirrocumulus and stratocumulus clouds during the day. This was caused by a frontal system, that approached from the west. It was associated with the low pressure, which approached Lapland over northern Atlantic. There wasn't any rain associated with the front anymore, because it was vanishing away. The high pressure was yet in the eastern side of Finland, but the mentioned low pressure was also weakening. There prevailed further a easterly - southeasterly wind in a very weak form in southern Finland and afternoon temperatures were yet around +25 C. The wind brought further the forest fire smokes of Russia into southern coast as mentioned in the previous situation. So the drought had been evolved in this region allready into the worst of all time. In the previous time i mentioned its influences towards plants. In here i tell you about its influences towards water areas. The drought was seen the best in the lowering of lakes and rivers water levels. Locally the waters had been lowered even about 1 meter from an average level. Due to that in low shored lakes the shoreline had been escaped several meters towards open waters and in low quiet waters / rapid spots of rivers there had been exposed bottom of the land, like rocks in plentyfull ways. However the drought didn't hardly affect to the surface of the sea, because for example there flows water into The Gulf Of Finland from the southwest all the way from Atlantic. The prolonged warm weather affected to the blue-green algae of the water areas, as there remained locally profuse algae layers in fertile regions. The ground water had been lowered significantly as well and its influence was observed the best from big trees turning locally partly yellow; even big roots reaching deep ground weren't able to get water properly anymore. Also wells were in many places waterless due to the lowering of the ground water. However at this time of the year the evaporation of water was decreasing, because the sun was day by day evermore in lower position and the days got shorter. Due to the longer nights the dew appearing time on the ground's surface at nights was therefore longer. There wasn't help from that against such a bad drought, but now the speed of the drought's worsening was clearly decreased despite the sunny weather. Weather condition: choose 8.8.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1080,4

0 Comments:

Post a Comment

<< Home