Maisema - Landscape

Saturday, August 26, 2006Ilmamassa oli nyt kosteampaa kuin edellisessä tilanteessa. Suomen eteläpuolella ollut matalapaine kuitenkin heikkeni ja levisi epämääräiseksi osaksi laajaa Atlantille ulottunutta matalapainetta, mutta lämpimien itä - kaakkoistuulten tyynnyttyä kuvauspäiväksi kosteus tuntui ja säilyi aikaisempaa paremmin. Osasyy siihen oli myös jo selvästi heikentynyt auringon teho syksyä enteillen (vielä oli kuitenkin kesä). Näiden takia esim. edellisenä ja seuraavana yönä esiintyi yleisesti usvaa ja sumua. Sää pysyi edelleen kuitenkin tavanomaista lämpimämpänä, kun ilmamassa jäi matalapaineen heikkenemisen takia paikalleen; Etelä-Suomen päivälämpötilat olivat edellisen tilanteen jälkeen +20 ja +25 asteen välillä huolimatta ko. päivien ajoittain runsaasta pilvisyydestä. Öisin oli vähän yli +10 astetta ja etelärannikolla paikoin n. +15 astetta, koska Suomenlahti pysyi tavanomaista lämpimämpänä (paikoin n. +20 astetta matalissa rantavesissä). Järvienkin vedet olivat edelleen sen verran lämpimiä (n. +20 astetta), että olosuhteet olivat vielä kelvolliset uimiseen. Em. lämpö ja kosteus ilmenivät tässä vaiheessa vielä kesälle tyypilliseen tapaan; molempina iltapäivinä edellisen tilanteen jälkeen esiintyi runsaasti sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Merituulella ei ollut enää juuri vaikutusta, joten esim. kuvauspäivänä kuuroja ja ukkosta esiintyi myös kuvauspaikalla ja muuallakin etelärannikolla. Kuvassa eräs ukkossolu oli aivan lähellä kuvan vasemmassa reunassa, jossa ko. kuuropilveä näkyy tummana alueena. Hetkeä aikaisemmin paikalla oli rankkoja, mutta lyhyitä kuuroja. Kuvan tilanteessa kuuropilvi oli jo heikkenemässä (se havaitaan kuvassa kuuropilven laajentumisena verhopilvien suuntaan), mutta pari kertaa kuului vielä jyrinää kuvan ottamisen jälkeen. Ko. paikalla ukkosta oli koko kesänä kunnolla vasta nyt ja se kuvasti hyvin kesän ennätyskuivuutta. Välittömästi ennen kuvan ottamista olin matkalla Hämeenlinnasta ko. paikalle ja matkalla voimakkain ukkossolu oli n. 20 - 40 km Helsingistä pohjoiseen. Kuvan nurmikko jatkoi edelleen elpymistään ja suurin osa alasta oli jo vihreänä. Missään ei oltu kuitenkaan vielä aloitettu uudestaan nurmikoiden leikkaamista lukuun ottamatta hyvin yksittäisiä kosteimpia alueita. Sisämaassa aikaisemmat runsaammat sateet vaikuttivat silti niin, että siellä nurmikoita leikattiin uudestaan jo normaaliin kesäiseen tapaan. Yhä lisääntynyt kosteus tiesi myös sitä, että etuajassa ilmestyneiden syysvärien lisääntyminen loppui ja yleensäkin vain hieman - kohtalaisesti kuivuudesta kärsineiden puiden ja pensaiden voinnit alkoivat selvästi kohentua, missä niiden ulkonäöt muuttuivat vielä varsin kesäisiksi. Säätilanne: valitse 26.8.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.


The air mass was now more moist than in the previous situation. However the low pressure in the southern side of Finland weakened and spreaded into a indefinite part of the wide low pressure area reaching Atlantic, but as the easterly - southeasterly winds calmed down until the photoshooting day, the humidity was being felt and remained better than before. A partial reason for that was also allready the clearly decreased power of the sun foreseeing the autumn (it was yet summer though). Due to these there appeared commonly mist and fod during the previous and the following night. However the weather stayed further warmer than the average, because the air mass remained in place after the low pressure weakened; the afternoon temperatures of southern Finland were after the previous situation between +20 C and +25 C despite the cloudyness being occasionally dense during those days. At nights there were a bit more than +10 C and by the southern coast locally about +15 C, because The Gulf Of Finland remained warmer than the average (about +20 C in low shore waters). The waters of lakes as well remained warm in such a way (about +20 C), that conditions for swimming were yet suitable. The mentioned humidity and warmth appeared at this stage yet in a way typical of summer; during both afternoons there appeared plenty of showers and local thunder after the previous situation. The sea breeze didn't have hardly any influence anymore, so therefore there appeared showers and thunder for example in the photoshooting scene as well and elsewhere by the southern coast. In the picture one cell of thunder was quite near on the leftside of the picture, where the cumulonimbus cloud in question is seen as the dark area. A moment ago there was heavy, but breaf showers in the scene. In the situation of the picture the cumulonimbus cloud was allready weakening (it is observed in the picture from the cloud spreading into the direction of altostratus clouds), but there was yet sounds of thunder to be heard for couple of times after the photoshoot. In this place there was properly thunder only just now during the whole summer and it was reflecting well the summer's record breaking drieness. Immediately before the photoshoot i was travelling from Hämeenlinna to this scene and during the trip the strongest cell of thunder was about 20 - 40 kilometres north from Helsinki. The lawn in the picture continued further the recovering and most of the area was allready green. However there hadn't yet been started the mowing of the lawns nowhere again not counted for very single most moist areas. In inland areas though the previous more profuse rains influenced in such a way, that over there the lawns were being mowed again in the normal summery way. The further increased moisture meant also the fact, where increasing of the fall / autumn colours stopped and also in general the conditions of only a bit - moderately drought harmed trees and shrubs started to be clearly better in the way, where their appearances transformed yet into a rather summery stage. Weather condition: choose 26.8.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1329,7

0 Comments:

Post a Comment

<< Home