Maisema - Landscape

Wednesday, August 30, 2006Edellisenä iltana ja yönä Mustanmeren pohjoispuolella kehittyi nopeasti voimakas matalapaine, joka liikkui kuvauspäivänä lähelle Suomen kaakkoispuolelle. Matalapaine kehittyi Länsi- ja Keski-Euroopan viileän ilmamassan kohdattua Kaspianmeren pohjoispuolen erittäin kuuman ilmamassan. Lämmin ilma virtasi matalapaineen mukana pohjoiseen kauempana Venäjällä. Suomi jäi vähän viileämmän ilmamassan puolelle (edelleen kuitenkin vähän tavanomaista lämpimämpi; päivälämpötila +21,0 astetta) ja ko. matalapaineen voimakas ja vaihteleva rintamasysteemi hipoi kaakkoista Suomea illalla. Samalla koillistuuli voimistui ajoittain jopa navakaksi, mutta sateita ei kuvauspaikalle ulottunut. Kuvassa tähän rintamasysteemiin kehittyneen voimakkaan sadealueen etummaiset pilvet saapuivat silti kuvausalueellekin mahtavina rintaman suuntaisina raitoina. Pilvilajit olivat tyypillisesti etummaisena untuva- ja harsopilvet ja taivaanrannassa verhopilvet. Tilanne oli erinomainen näyttävälle iltaruskolle kuvauksen aikana, koska kuvaan verrattuna vastakkainen auringon laskun taivas oli lähes selkeä. Iltaruskon aikaistuminen ko. aikatauluun merkitsi syksyn tunnun voimistumista. Kasvillisuus pysyi kuitenkin kesäisen vihreänä yksittäisiä varhaisia ja vähäisiä syysvärejä lukuun ottamatta, koska pitkän kuivuuden jälkeen kasvit pyrkivät käyttämään vielä täysipainoisesti uutta kosteutta hyväkseen; ruska ei siis lähtenyt käyntiin kunnolla edes varhaisipien lajien ja kasvupaikkojen suhteen Etelä-Suomessa. Tähän vaikutti myös edelleen tavanomaista lämpimämpänä jatkunut sää. Sen takia kesä jatkui selvästi myös määritelmän mukaan; kesä on, kun vuorokauden keskilämpötila on yli +10 astetta. Edellinen yö oli kuitenkin melko viileä (+7,6 astetta), koska sää oli tyyntä ja selkeää ilmamassan oltua edellisiä öitä myös kuivempaa; yöllä ja aamulla oli vain vähän usvaa. Kuun lopun sateet imeytyivät kuivaan maahan niin hyvin, että sateilla oli vielä vain vähän vaikutusta poikkeuksellisen alas laskeneisiin pohjavesiin ja muihin vesistöihin. Sisämaan runsassateisilla alueilla vaikutus oli suurin, mutta järvien ja jokien pinnat olivat sielläkin vielä enimmäkseen tavanomaisen tason alapuolella. Säätilanne: valitse 30.8.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.


During the previous evening and night there formed quickly a strong low pressure in the northern side of Black Sea and during the photoshooting day it moved close to the southeastern side of Finland. The low pressure was formed as the cool air mass over western and central Europe met the very hot air mass in the northern side of Caspian Sea. The warm air flowed along the low pressure to the north further away in Russia. Finland remained in the side of a little bit cooler air mass (however further a bit warmer than on an average; the afternoon temperature +21,0 C) and a strong and variable frontal system verged on the southeastern corner of Finland during the evening. At the same time a northeasterly wind picked up occasionally into fresh stage, but there didn't reach rain into the photoshooting scene. In the picture the foremost clouds of the heavy precipitation area associated with the frontal system reached also the photoshooting scene though as an enormous stripes along with the direction of the front. The cloud types were typically as in the foremost cirrus and cirrostratus clouds and in the horizon altostratus clouds. The situation was excellent for a showy sunset colours during the photoshoot, because as compared to the picture the opposite sun setting sky was allmost clear. The sunset colours being in this earlier timetable meant increasing feeling of autumn. However the vegetation remained summery green not counted for single and minor fall colours, because after the drought the plants were trying to take advantage of the new moisture in a full bodied way; so the fall colours didn't start to appear even considering the earliest plants and localitys in southern Finland. In here there was affecting also the weather continuing further warmer than usually. Due to that the summer continued also according to the definition (in Finland); summer is, when the daily average temperature is over +10 C. However the last night was rather cool (+7,6 C), because the weather was calm and clear as the air mass was also drier than in the previous nights; only little amounts of mist during the night and morning. The rains of the latter part of the month absorbed into the dry ground so well, that the rains had yet only little influence to the unusually low ground waters and to other water areas. The influence was the biggest in the inland areas of profuse precipitation, but the levels of lakes and rivers were also there mainly lower than the usual level. Weather condition: choose 30.8.2006; Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1375,7

0 Comments:

Post a Comment

<< Home