Maisema - Landscape

Wednesday, September 13, 2006Lämpötila - Temperature: min +8,6 C max +22,7 C


Sademäärä - Precipitation: -

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1520,4

Pilvilajit - Cloud Types: Taivas oli tilanteessa ja lähes koko päivän kokonaan selkeä. Hyvin lämpimän keskileveysasteiden ilmamassan kosteus samensi hieman taivaan sinisyyttä. Yöllä ja aamulla oli paikoin sumua ja sumupilviä - The sky was completely clear in the situation and allmost the whole day. The humidity of the very warm middle latitude air mass blurred a bit the blueness of the sky. At night and in the morning there was locally fog and stratus clouds.

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Lähes ennallaan edelliseen kuvaan verrattuna - Allmost unchaged as compared to the previous picture.

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Länsituuli oli enimmäkseen heikkoa, joka tiesi tässä ilmamassassa yöllä ja aamulla paikoin sumua ja sumupilviä. Yölämpötila oli kuitenkin matalampi kuin edellisenä yönä, koska silloin paikan ylitti lämpimän rintaman vaihteleva pilvisyys. Syynä hyvin lämpimään länsituuleen oli edelleen Suomen eteläpuolella ollut korkeapaine - The westerly wind was mainly weak, which meant locally fog and stratus clouds at night and in the morning in this air mass. However the night temperature was lower than in the previous night, because then the place was crossed by a variable cloudyness of the warm front. The reason for the very warm westerly wind was further the high pressure in the southern side of Finland.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home