Maisema - Landscape

Tuesday, September 19, 2006Lämpötila - Temperature: min +5,1 C , max +16,1 C


Sademäärä - Precipitation: 0,0 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1556,4

Pilvilajit - Cloud Types: Alemmassa kerroksessa kostean ja lämpimähkön keskileveysasteiden ilmamassan sumupilviä. Ylemmässä kerroksessa epäyhtenäistä untuva-, pallero- ja hahtuvapilvilauttaa. Kaikki pilvet liikkuivat kohtalaisesti takaoikealta etuvasemmalle. Yön jälkeinen sumu viipyi vahvana utuna aamupäivällä - On the lower level stratus clouds of a humid and rather warm middle latitude air mass. On the upper level uneven layers of cirrus, cirrocumulus and altocumulus clouds. All the clouds moved moderately from the right backside to the left foreside. The fog after the night lingered as strong haze before noon.

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Suunnilleen ennallaan edelliseen kuvaan verrattuna. Taas lämmennyt sää tiesi kasvukauden jatkumista edelleen vahvasti; monilla kasveilla kasvu oli tosin jo päättynyt, hedelmät kypsyneet ja äskeiset hallayöt tuhosivat arat kasvit ja kasvin osat etenkin alavilla mailla. Yksittäiset ulkomaiset lajit ja lajikkeet paljastivat kasvun etumatkan olevan jopa yli kuukauden tässä vaiheessa; mm. erinomaisesti kypsyneet - ylikypsyneet viiniköynnösten (kuten Vitis riparia) hedelmät. Allmost unchanged as compared to the previous photo. The again warmed up weather meant continuing of the growing season further strong; though, many plants had allready been ended their growth, fruits had been ripened and nights with ground frost had been damaged sensitive plants and plant parts especially on low grounds. Single foreign species and cultivars revealed the advance of growth to be at this stage even more than a month; for example excellently ripened - over ripened Grape (like Vitis riparia) fruits.

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Edellisestä illasta lähtien kaakon korkeapaineen vaikutus väheni ja lännen matalapaineisiin liittyen länsi - lounaistuulet voimistuivat hitaasti ja pilvisyys runsastui. Seurauksena etenkin yölämpötila oli edellisiä öitä korkeampi ja hallaa ei enää ollut. Mereiseen ilmamassaan tyypillisesti liittynyt kosteus tiivistyi helposti sumuksi yöllä ja aamulla tuulten oltua vielä riittävän heikkoja - From the previous evening onwards the influence of the southeasterly high pressure dimished and associating with the westerly low pressures westerly - southwesterly winds picked up slowly and cloudyness increased. As a result especially the night temperature was higher than in the previous nights and there wasn't ground frost anymore. Associating typically with the marine air mass, the moisture condensated easily into a fog at night and in the morning as the winds were weak enough yet.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

0 Comments:

Post a Comment

<< Home